Numery kont

Wpłaty za czesne (konto główne):  38 1240 4588 1111 0000 5486 4294 Wpłaty za rajdy, zielone szkoły, wycieczki (konto wycieczkowe): 07 1240 4588 1111 0010 4170 5604 Wpłaty za obiady (Kuchnia Polska ul. Bosaków 11 Kraków): 52 1050 1445 1000 0092 0608 3645 Konto zarządu SKT nr 38 Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 80 1240 1444 1111 0010 1397 2821