Numery kont

Wpłaty za czesne (konto główne):  38 1240 4588 1111 0000 5486 4294.

Wpłaty za rajdy, zielone szkoły, wycieczki (konto wycieczkowe): 07 1240 4588 1111 0010 4170 5604.

Wpłaty za obiady (B&J Enterprise Sp. Z o.o  ul. Królewska 55 Kraków): 30 1500 1979 1219 7002 9797 0000

Konto zarządu SKT nr 38 Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 80 1240 1444 1111 0010 1397 2821